Το Κυνήγι

Τίτλος: Το Κυνήγι

Ιδέα / Σύλληψη : Ιάσων Δαμοράκης, Αγγελική Αναργύρου

Συνομιλητής : Δημήτρης Θεοδωρόπουλος

 Μουσική Σύνθεση: Ιάσων Δαμοράκης

Εκτέλεση / Συνδημιουργία: Αγγελική Αναργύρου, Νίκος Ράπτης

Φωτογραφίες: Μάνος Καλαφατέλης

Ευχαριστούμε το MONO, για την παραχώρηση του χώρου.Το έργο εξερευνά το κυνήγι ως προς τον ψυχολογικό του μηχανισμό, τις μορφές και τις πρακτικές του,

θέλοντας έτσι να αναδείξει την αναγκαιότητά του για την ύπαρξη και την εξέλιξη της ζωής.

Το κυνήγι παρουσιάζεται ως μία τριμερής ενότητα αποτελούμενη από τον θηρευτή, το θήραμα και την υπαρξιακή σχέση μεταξύ τους μέσα στον χώρο και τον χρόνο.

Οι χορευτές, λειτουργώντας αρχικά σαν μονάδα, παλεύουν, “σκάβοντας”, να εξερευνήσουν τον χώρο προς τα έξω ενώ στη συνέχεια μετατρέπονται εναλλάξ σε θηρευτές

και θηράματα, διεκδικώντας καθένας τη θέση του σε ένα κυνηγητό φυσικής και πνευματικής επιβίωσης.

Η μουσική σύνθεση λειτουργεί σαν το δυναμικό στοιχείο σύνδεσης των χορευτών μεταξύ τους, σε αυτή την διαρκή εναλλαγή ρόλων θηρευτών και θηραμάτων.

Η διαδοχική αλλαγή, ο μετασχηματισμός, η αλληλεξάρτηση, ο αλληλοπεριορισμός και η πάλη ως τα έσχατα όρια αντοχής γίνονται ένα “πολύχρωμο” παιχνίδι κίνησης και

μουσικής έκφρασης.


Ποιό είναι το τέλος σε αυτό το κυνηγητό; Υπάρχει;

Χορηγοί Επικοινωνίας