Η ΜΕΤΑ αποτελεί ένα πεδίο δράσης και συνάντησης. Πρόκειται για μια πλατφόρμα καλλιτεχνών που καλούνται να συμπράξουν μέσω της δημιουργίας παραστατικών έργων.
Η γενεσιουργός ιδέα βασίζεται στην ανάγκη ώθησης νέων καλλιτεχνών στην σύμπραξη, με βασικό άξονα τη διεύρυνση των δημιουργικών οδών και του σύγχρονου καλλιτεχνικού πεδίου.
Η επίτευξη αυτής της ιδέας πραγματοποιείται μέσω της αλληλεπίδρασης διαφορετικών τεχνών και καλλιτεχνών, προωθώντας μια αντίληψη ολιστικής προσέγγισης του σύγχρονου παραστατικού έργου, ανεξάρτητα είδους.
Η méta παρουσιάζει το έργο της στο κοινό δύο φορές μέσα στην περίοδο ενός έτους, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αναπτύξουν τη σύνθεσή τους μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, και στους θεατές να παρακολουθήσουν την εξέλιξή της.
Ιδιαίτερο και βασικό χαρακτηριστικό της méta αποτελεί το γεγονός ότι συντονίζεται από καθορισμένη ομάδα ανθρώπων υπεύθυνη για τη λειτουργία της και τις δράσεις της.


Συντελεστές Mēta – Ομάδα Υποστήριξης και Επιμέλειας της Διαδικασίας:

Επιμελητής της Πλατφόρμας: Γιώργος Δεληγιάννης Σιώρας
Βοηθός Επιμελητή: Γιάννης Πεδιαδιτάκης
Εικαστικός, Υπεύθυνη Σκηνής: Ιωάννα Πλέσσα
Εικαστικός, Δραματουργός: Αλέξανδρος Μιστριώτης
Χορογράφος: Ίρις Καραγιάν
Αρχιτέκτονας-Σκηνογράφος: Δημήτρης Θεοδωρόπουλος
Μουσικός-Σοπράνο: Μάιρα Μηλολιδάκη
Μουσικοσυνθέτης, Sound Designer: Μηνάς Εμμανουήλ
Εικαστικός, Υπεύθυνη Φωτισμού: Ελίζα Αλεξανδροπούλου
Επιμέλεια Φωτισμού: Ζωή Μολυβδά- Φαμέλη
Εικαστικός, Costume Designer: Βίβιαν Μεσσήνη
Επιμέλεια Κειμένων: Κατερίνα Χάλκου
Γραφιστική Επιμέλεια: Βασίλης Παπαδάτος
Δημιουργία Ιστοσελίδας: Παναγιώτης Δελλαμάνης
Συντονισμός Παραγωγής: Νεφέλη Γιώτη
Εκτέλεση Παραγωγής: Κατερίνα Κώτσου
Βοηθοί Παραγωγής: Ελένη Κοκκίνου, Νίκος Μακρογιαννάκης
Επικοινωνία, Προώθηση: Ιωάννα Ιακωβίδη